การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document คู่มือป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 334.74 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนแตลศิริวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.99 KB