รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานประจำปี sar 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.3 MB
Adobe Acrobat Document รายงานประจำปี sar 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.57 MB
Adobe Acrobat Document รายงานการอบรมคุณธรรมจริยธรรม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.6 MB
Adobe Acrobat Document การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB