ข่าวประชาสัมพันธ์
เปลี่ยนแปลงการมอบตัวนักเรียน ม.๑และ ม.๔
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนแตลศิริวิทยา  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และ  ๔  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔  จากเดิมวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เป็นวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2564,13:19   อ่าน 911 ครั้ง