สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
"เสมา ศิลา" หมายถึง คุณธรรมนำวิชา กล้าหาญ และมั่นคงสีประจำโรงเรียน
"เทา - แดง"
หมายถึง  คุณธรรมนำวิชา  กล้าหาญ และมั่นคง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นทองกวาว
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพทธศิริมงคลรัตน์
คติพจน์โรงเรียน
"สะอาดดี  มีวินัย ใฝ่ปัญญา  พัฒนาชุมชน"
ปรัชญาโรงเรียน
"โยคา  เว  ชายะติ  ภูริ"
ปัญญาย่อมเกิด  เพราะความขยัน  อดทน  กล้าหาญ