กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววชิราพรรณ หาญพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญญาภา ปัดถา
พนักงานราชการ

นางสาวสุลินดา จันทร์น้อย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2