ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 39) 20 พ.ค. 64
แจ้งกำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 56) 20 พ.ค. 64
ประชาสัพัทธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนแตลศิริวิทยา (อ่าน 48) 20 พ.ค. 64
เปลี่ยนแปลงการมอบตัวนักเรียน ม.๑และ ม.๔ (อ่าน 734) 03 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแตลศิริวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 758) 29 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแตลศิริวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 770) 29 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1,4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 862) 26 มี.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ม.5/2563 (อ่าน 988) 07 ธ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.4/2563 (อ่าน 884) 07 ธ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.3/2563 (อ่าน 907) 07 ธ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.2/2563 (อ่าน 627) 07 ธ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.1/2563 (อ่าน 626) 07 ธ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.6/2563 (อ่าน 666) 07 ธ.ค. 63
ตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 887) 30 มิ.ย. 63
จัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1204) 08 มิ.ย. 63
จัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 906) 08 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 1216) 31 พ.ค. 63
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 1606) 31 มี.ค. 63
การเลี้ยงส่งและเดินทางไปส่งรองผู้อำนวยการสิริวิมล ทองเชิด (อ่าน 1306) 07 พ.ย. 61
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 1692) 09 เม.ย. 60
เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาเฉลิมกาญจนา (อ่าน 1735) 11 พ.ย. 59
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 1681) 28 ก.ค. 59
กิจกรรมบูรณาการ (อ่าน 1588) 28 ก.ค. 59
เช็คเกรดออนไลน์ (อ่าน 2886) 17 พ.ย. 58
เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 26 ตุลาคม 2558 (อ่าน 1785) 24 ต.ค. 58
ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ " ในโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ โดยบริจาคได้ที่ ห้องสมุดโรงเรียนแตลศิริวิทยา" (อ่าน 2208) 28 ส.ค. 58
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 1763) 24 ส.ค. 58
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 1825) 27 ก.ค. 58
ผลการแข่งขัน การสร้างหัวเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Photoshop (อ่าน 1633) 16 ก.ค. 58
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน 1332) 15 ก.ค. 58
เชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ วันอาเซียน และวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 1516) 02 ก.ค. 58