ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
สารสนเทศ
สารสนเทศปี 2563 1036
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.68 KB 3812
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.94 KB 3811
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.86 KB 3816
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.01 KB 3817
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.27 KB 3816
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.13 KB 3817
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.37 KB 146697
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.22 KB 146483
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.71 KB 146589
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.28 KB 146618
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.92 KB 146786
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.5 KB 146676
SAR 2561
sar 4 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 146473
ปก sar 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.7 KB 146357
บทสรุปสำหรับผุู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.67 KB 146729
คำนำ สารบัญ sar 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.94 KB 146615
sar 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 146427
แบบกรอกคะแนน LAS ปีการศึกษา 2560
คู่มือประมวลผลข้อสอบกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.93 KB 146346
วิทยาศาสตร์ ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86 KB 146706
ภาษาไทย ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86 KB 146661
คณิตศาสตร์ ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91 KB 146788
ภาษาอังกฤษ ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85 KB 146484
สังคมศึกษา ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80.5 KB 146605
วิทยาศาสตร์ ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86 KB 146726
ภาษาไทย ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.5 KB 146444
คณิตศาสตร์ ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86 KB 146574
สังคมศึกษา ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81 KB 146622
ภาษาอังกฤษ ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.5 KB 146701
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.65 KB 146551
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.81 KB 146768
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.45 KB 146769
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.37 KB 146660
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 146451
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.29 KB 146633