ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันเขียนเรียงความ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2558,11:53   อ่าน 823 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน \"ทำหัวเว็บไซต์โรงเรียนแตลศิริวิทยา\"
ชื่อนักเรียน : นายวิรัตน์ ศรีลาชัย
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2558,10:41   อ่าน 992 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน \"ทำหัวเว็บไซต์โรงเรียนแตลศิริวิทยา\"
ชื่อนักเรียน : นางสาวถิรดา สว่างอาชีพ
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2558,10:40   อ่าน 1270 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน \"ทำหัวเว็บไซต์โรงเรียนแตลศิริวิทยา\"
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุวิมล บุญเชิด
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2558,10:39   อ่าน 1163 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน \"ทำหัวเว็บไซต์โรงเรียนแตลศิริวิทยา\"
ชื่อนักเรียน : นางสาวสิริรัตน์ สีเจริญ
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2558,10:38   อ่าน 1521 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน \"ทำหัวเว็บไซต์โรงเรียนแตลศิริวิทยา\"
ชื่อนักเรียน : นายลิปไชย วงเวียน
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2558,10:36   อ่าน 1728 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน \"ทำหัวเว็บไซต์โรงเรียนแตลศิริวิทยา\"
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุรัตน์ มุมทอง
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2558,10:34   อ่าน 1241 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งคำขวัญเนื่องในวัน มาฆะบูชา
ชื่อนักเรียน : นางสาวสิริวิมล เจือจันทร์
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2558,17:00   อ่าน 1054 ครั้ง